Mål 2015

Under construction. Jag vet faktiskt inte ännu. Blir jag friskförklarad så är läget ett annat än om jag inte blir det. Och jag vill inte Jinxa.